Wat is multiple case study?

Wat is multiple case study?

Je kunt één case study uitvoeren waarin je uitvoerig ingaat op een onderwerp, maar je kunt ook meerdere case studies doen om verschillende aspecten van je onderzoeksprobleem te vergelijken of belichten.

Wat is een single case study?

Casestudie (case study) of gevalsstudie is een vorm van kwalitatief onderzoek waarbij één of enkele manifestaties van een sociaal fenomeen diepgaand worden bestudeerd in haar natuurlijke omgeving. Een casestudie richt zich op een brede probleemstelling.

Wat is een Within case?

Het doel van within-case analysis is per case gedetailleerde inzichten krijgen over factoren en eventuele causale verbanden. Het doel van cross-case analysis is zoeken naar overeenkomsten en verschillen in de inzichten verkregen uit de within-case analysis om te bepalen in hoeverre deze zijn te generaliseren.

Hoe maak je een case study?

de casestudy casestudy’s (meerv.) Voorbeelden: `een reclamefolder met een casestudy waarin tevreden klanten aan het woord komen`, `Een casestudy is een kwalitatief onderzoek en levert vaak materiaal voor verder onderzoek.

Wat is een meervoudige case study?

Meervoudige case – Er wordt naar meer dan één case gekeken. Deze case vorm wordt gebruikt om te bepalen of de resultaten van de eerste case ook voorkomen in andere cases en daardoor kunnen worden gegeneraliseerd.

Hoe maak je een cases?

Een case study schrijf je in enkele stappen:

 1. Je begint met, zoals je bij alles doet, je te verdiepen in de doelgroep (of buyer persona).
 2. Vervolgens kies je een klant.
 3. Houd een interview met je klant.
 4. Begin je case study met een korte beschrijving van je klant (branche en/of werkzaamheden).

Wat voor soort onderzoek is een survey?

Een survey-onderzoek is een onderzoek waarbij aan een aantal mensen vragen worden gesteld. Andere benamingen voor survey-onderzoek zijn: enquête-onderzoek, opinie-onderzoek, peiling en poll. In tegenstelling tot een kwalitatief onderzoek gaat het hier niet om de kenmerken van een individueel maar van de hele populatie.

Wat staat er in een deskresearch?

Bij deskresearch of bureauonderzoek verzamel je zelf geen nieuwe data. In plaats daarvan gebruik je al bestaande data om je onderzoeksvraag te beantwoorden. In de meeste gevallen maak je gebruik van interne bedrijfsgegevens, door de overheid gepubliceerde databases of literatuur.

Wat voor soort onderzoeken zijn er?

De belangrijkste onderzoeksmethoden

 • Enquête (kwantitatief) Marktonderzoek doe je vaak via een enquête – deze methode is geschikt om een grote groep mensen te ondervragen.
 • Interview (kwalitatief)
 • Observatie (kwalitatief)
 • Experiment (kwantitatief)

Hoe schrijf je een cases?

Schrijf je case study

 • Begin met een introductie van het bedrijf.
 • Beschrijf vervolgens de situatie en ‘de probleemstelling’ van de klant.
 • Ga vervolgens kort en bondig in op hoe jouw bedrijf dit probleem heeft aangepakt en uitgevoerd.
 • Toon het eindresultaat zo concreet mogelijk.

Waarom een diepte interview?

Diepte-interviews zijn individuele kwalitatieve interviews met respondenten die aan de hand van een leidraad met vraagpunten door de interviewer worden afgenomen. Diepte-interviews hebben mede als doel het ‘waarom’ achter opvattingen en inzichten van de respondent te achterhalen.

Wat zijn eenheden in een onderzoek?

De personen, instanties of situaties waarover je op basis van je onderzoek uitspraken wilt doen.