Wat is aanvaard?

Wat is aanvaard?

aanvaarden – Werkwoord 1. (ov) beginnen, ondernemen ♢ De rustige man had geen behoefte om weer een nieuwe reis te aanvaarden. (ov) in bezit ontvangen, aannemen ♢ De leraar aanvaardt het cadeau dat de leerlingen hem wilden geven. …

Heeft aanvaard of aanvaardt?

aanvaarden/vervoeging

vervoeging van de bedrijvende vorm van aanvaarden
onbepaalde wijs kort
ik u
tegenwoordig (o.t.t.) aanvaard aanvaardt
verleden (o.v.t.) aanvaardde aanvaardde

Wat is de meervoud van Enthousiast?

Vertalingen

enkelvoud meervoud
naamwoord enthousiast enthousiasten
verkleinwoord enthousiastje enthousiastjes

Wat is een ander woord voor accepteren?

goedkeuren (ww) : accepteren, accorderen, akkoord gaan, bekrachtigen, bewilligen, inwilligen, onderschrijven, paraferen, toelaten, valideren. aanvaarden (ww) : aannemen, accepteren, berusten, erkennen, geloven, nemen, pikken, slikken, vreten, zich schikken in.

Wat is het tegenovergestelde van aanvaarden?

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis): aanvaarden ≠ afwijzen, versmaden.

Kan aanvaardt worden?

aanvaarden = overeenkomstenrecht: reactie waarmee een aanbod wordt aanvaard en waardoor een overeenkomst tot stand komt. Bijv. de handtekening Aanvaarden = Als je een erfenis aanvaardt, word je erfgenaam. Een nalatenschap kan worden verwerpt, zuiver of beneficiair worden aanvaard.

Is het ervaarde of ervoer?

Wat is de verleden tijd van ervaren: ervaarde of ervoer? Het is allebei juist. De sterke vervoeging ervoer, die het oudst is, komt het meest voor.

Wat is enthousiasmeren?

(enthousiasmeerde, heeft geënthousiasmeerd), in geestdrift, in gloed brengen, bezielen.

Wat is een ander woord voor enthousiast?

baldadig, dartel, dol, enthousiast, jolig, luidruchtig, onstuimig, opgetogen, opgewonden, petulant, uitbundig, vrolijk. bezield (bn) : begeesterd, bevlogen, enthousiast, fervent, geanimeerd, gedreven, geestdriftig, geïnspireerd, toegewijd, vurig.

Wat betekent iets omarmen?

omarmen – regelmatig werkwoord uitspraak: om-ar-men 1. je armen om iemand heen slaan ♢ bij werden hartelijk omarmd bij de begroeting 1. een voorstel omarmen [het er van harte mee eens zijn]…

Wat is de betekenis van accepteren?

accepteren – Werkwoord 1. (ov) (onder protest) aanvaarden ♢ Ik zal dat dan voor één keer accepteren… 2. (ov) aannemen, graag ontvangen ♢ Vanzelfsprekend accepteren wij deze donatie graag.

Wat is een ander woord voor aanvaarden?

(aanvaardde, aanvaard), beginnen ; aannemen. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: aanvaarden (ww): aannemen, accepteren, berusten, erkennen, geloven, nemen, pikken, slikken, vreten, zich schikken in.