Hoe noem je schoolvakken in het Engels?

Hoe noem je schoolvakken in het Engels?

subject; lesson; school lesson.

Welk vak is physics?

Wat houdt het vak physics in? Bij het vak physics worden onderwerpen uit de natuurkunde, sterrenkunde en scheikunde behandeld die andere leerlingen pas in klas 2 of 3 krijgen.

Wat zijn je hoofdvakken?

De verplichte vakken op de basisschool zijn:

  • Nederlands;
  • Engels;
  • rekenen en wiskunde;
  • oriëntatie op jezelf en de wereld: zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeersles en staatsinrichting;
  • kunstzinnige oriëntatie: bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid;
  • bewegingsonderwijs: bijvoorbeeld gymlessen.

Hoe noem je gym in het Engels?

“gym” vertalen – Engels gym {znw.} gym suit {znw.} gym clothes {znw.} gym class {znw.}

Wat is het woord taal in het Engels?

taal

de taal (v) the contumely
de taal the language ; the speech ; the tongue
taal language

Hoeveel vakken krijg je op de middelbare school?

Uiteindelijk doen havo-leerlingen in 7 vakken eindexamen. De andere vakken ronden leerlingen af met een schoolexamen.

Wat is HAVO niveau in Amerika?

Havo-niveau High School Diploma.

Welk niveau is College in Amerika?

Een Amerikaans college valt te vergelijken met een hogeschool in Nederland of België, al bewegen bepaalde grotere colleges zich meer op het niveau van dat van de universiteit.

Is wiskunde een verplicht vak op de havo?

Op de havo is wiskunde geen verplicht vak wanneer je het profiel C&M kiest. Er zijn echter scholieren die wel wiskunde A of B als keuzevak kiezen. Er is één uitzondering op deze regel: als je als Havo CM-Leerling aan de exameneisen kan voldoen zonder wiskunde, kan je wiskunde buiten beschouwing laten.

Wat is Lo in het Engels?

lichamelijke opvoeding {de} Physical education {znw.}