Hoe flirten pubers?

Hoe flirten pubers?

Een veel betere manier om te flirten is door gewoon te praten met de andere persoon met werkelijke belangstelling voor dingen die jullie beiden interessant vinden. Praat liever niet over seksuele zaken. Zelfs als je niet jong bent, is het geen goede manier om met elkaar om te gaan!

Wat zijn de signalen van huiselijk geweld?

Signalen van een slachtoffer van huiselijk geweld

 • gedraagt zich nederig of slaafs naar de partner,
 • is zichtbaar bang voor de partner,
 • heeft nauwelijks contact met anderen, zelfs niet met de familie,
 • heeft moeite met oogcontact,
 • schrikt snel,
 • heeft regelmatig blauwe plekken, kneuzingen en botbreuken,

Wat doet mishandeling met een kind?

Kindermishandeling remt de ontwikkeling en kan stoornissen veroorzaken. Het schaadt dan de emotionele ontwikkeling en de vooruitgang van de motoriek, de groei, de spraak, het taalgebruik en de intellectuele vermogens.

Welke leeftijd wordt je verliefd?

Vanaf een jaar of 8 รก 9 worden kinderen vaker verliefd op leeftijdsgenootjes van het andere geslacht. Vaak krijgen ze rond deze tijd ook voor het eerst verkering. En in deze fase kunnen verliefdheid en verkering hebben, gevoelsmatig net zo ‘heftig’ zijn als voor volwassenen.

Welke vormen van huiselijk geweld zijn er?

Vormen van huiselijk geweld zijn:

 • kindermishandeling;
 • ouderenmishandeling;
 • eergerelateerd geweld zoals eerwraak, vrouwelijke genitale verminking (‘vrouwenbesnijdenis’) of huwelijksdwang;
 • partnergeweld en ex-partnergeweld in alle verschijningsvormen, ook psychische mishandeling en stalking.

Welke vormen van mishandeling zijn er?

Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling, namelijk:

 • Lichamelijke mishandeling. Van lichamelijke mishandeling is bijvoorbeeld sprake als een volwassene regelmatig een kind slaat.
 • Emotionele of geestelijke mishandeling.
 • Lichamelijke verwaarlozing.
 • Emotionele of geestelijke verwaarlozing.
 • Seksueel misbruik.

Wat is een Signalenlijst?

Signalenlijst kindermishandeling (4-12 jaar) Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt ook een zekere mate van schijnzekerheid.

Wat doet mishandeling met je?

Gevolgen op volwassen leeftijd Ook gezondheidsklachten zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak komen voor. Een volwassene die als kind is mishandeld, kan zijn toevlucht zoeken tot verslaving, zelfverwonding en zelfmoord als de herinneringen aan het gezinsverleden ondraaglijk worden.

Wat is strafbare kindermishandeling?

Kindermishandeling is elke vorm van bedreiging of geweld tegen een minderjarige (een kind in de leeftijd tot en met 17 jaar). Het kan gaan om lichamelijke, emotionele of geestelijke mishandeling. En ook om verwaarlozing zoals een gebrek aan verzorging of gewelddadig zijn waar een kind bij is, en seksueel misbruik.